телефон за връзка

0670 62021 237

Лазерна терапия

Лазерно лечение

Лазерите представляват квантови генератори на електромагнитни вълни. LASER ( light amplification by stimulated emission of radiation) в буквален превод означава усилване на светлината чрез стимулирана емисия на излъчването. В зависимост от своята мощност, лазерите се разделят на нискоенергийни и високоенергийни. Нискоенергийните са с мощност до 75 mW. Използват се основно във физиотерапията като с тях се постига проникване в тъканите на дълбочина няколко милиметра.
Високоенергийните лазери се използват в хирургията с цел редуциране на оперативната кръвозагуба. Най - често в практиката се използват хелий - неоновия и СО2 лазер. Всеки лазер се състои от източник на енергия, активно вещество, резонатор и световод. Характерни свойства на лазерите са тяхната кохерентност и монохроматичност - излъчват еднаква дължина на вълната.

Погълнатата от тъканите енергия се превръща в топлина. Лазерната терапия има различни ефекти върху организма - повишава метаболизма на клетките, усилва се кръвотока и се стимулира микроциркулацията в третираната област. Намалява отока на тъканите. Има противовъзпалително и болкоуспокояващо действие.

Във физиотерапевтичната практика пациентите се поставят в седнало или легнало положение и се предоставят очила, които не пропускат лъчите на лазера.Нискоинтензивна лазерна терапия

Осигурява ефикасен метод за стимулиране на регенераторните процеси в биологичната тъкан с подчертан противовъзпалителен и обезболяващ ефект.
Лазерно лъчение с дължина на вълната 630-660nm ускорява регенерацията на съединителната, костната, нервната и епителна тъкан при патологични процеси. Ефектът му е свързан с активиране на кръвооросяването и метаболизма, със засилен синтез на белтъчини и нуклеинови киселини в зоната на облъчване.
От особено значение е противовъзпалителният ефект, обусловен от ускоряване на ексудацията и алтерацията, aктивиране на възстановителната пролиферация и от засилване на локалната тъканна имунологична защита.

Вижте повече ->