телефон за връзка

0670 62021 237

Апаратен лимфен дренаж

Лимфна система

Основната функция на лимфната система е да осигури поддържането на нормален воден баланс в тъканите. Това става с помощта на лимфата, която се пречиства от събраните от външната среда вещества, след което отново започва да циркулира, изпълнявайки функциите си. Този процес е по-силно изразен на места, в които по различни причини се задържат по-голямо количество течности.
Лимфната система има сходно устройство с това на венозната система. Тя следва хода и, разклонявайки се на периферни канали, като на различни нива са разпръснати колективни центрове.
Повърхностните лимфни съдове на долните крайници се различават от по-дълбоко разположените. Повърхностните лимфни съдове са разположени повърхностно, като по предната и задната повърхност на стъпалата образуват голяма лимфна мрежа. Дълбоките лимфни съдове следват дълбоко разположените кръвоносни съдове и събират лимфата, идваща от мускулите и костите на долния крайник. Повърхностните лимфни съдове се обединяват в ингвиналните лимфни възли, които се разполагат повърхностно в слабинните гънки. Дълбоките лимфни съдове се събират при предните лимфни възли на големия пищял, намиращи се в горната предна част на коляното, както и при лимфните възли на коляното, разположени в задната му част. Оттам те достигат дълбоките ингвинални лимфни възли, които са локализирани във вътрешните части на ингвиналната зона.
Повърхностните лимфни съдове на долния крайник, заедно с повърхностните ингвинални лимфни възли (18-20 на брой) събират лимфата от седалищната област, перинеума, ануса, външните генитални органи и долната част на стомаха. Дълбоките коленни лимфни съдове, заедно с дълбоките ингвинални лимфни възли (2-3 на брой) събират основно лимфата от повърхностните ингвинални лимфни възли. Най-големият от тези лимфни възли се нарича Cloquet – лимфен възел. Той е разположен по-високо и по-дълбоко от останалите и се насочва към коремната кухина. Основни групи лимфни съдове на долния крайник.
Центровете, в които са локализирани лимфните възли на долния крайник са много важни, т.к. събират и пречистват лимфата, идваща оттам. Лимфата се задържа там докато не бъде филтрирана (пречистена), след което се връща в отделителната система, което води до ускоряване на диурезата. Ускоряване на диурезата често се наблюдава и след пресотерапевтични масажи, което показва активиране на механизмите на лимфната система на долния крайник.


Вижте повече ->