телефон за връзка

0670 62021 237

Иглотерапия

(Акупунктура)

Иглотерапията помага при 200 болести. За близо 60 заболявания Световната здравна организация препоръчва иглотерапията като първо средство за лечение, а за още 140 - като допълнително за облекчаване на страданието.
Точките, в които се бодат иглите, са картотекирани от китайците, а в съвременната медицина електромагнитни и други изследвания потвърждават тяхното правилно местоположение.

История на иглотерапията:
Данните за лечение чрез акупунктура датират още от преди 3000 – 5000 години. В началото са се използвали каменни и направени от бамбук игли, а в последствие – бронзови, медни, сребърни и златни такива. За добрия ефект от този вид терапия, говори многовековното и съществуване, което не е загубило популярността си и до наши дни. Нещо повече, в настоящия момент, тя е масово разпространена в световен мащаб. Теоретичните й основи се градят на двете полярни противоположности Ин и Ян, като обединяващи фактори за единната цялост на организма. Нарушаването на равновесието и хармоничното им взаимоотношение в тъканите, органите или в организъм, би довело до забавяне и дори до спиране на жизнената енергия Чи. Това от своя страна ще предопредели появата на някакъв вид болка, симптом, синдром или болест. Извършвайки иглоубождане или акупресура с натиск в определени биоактивни точки, разположени върху проблемните меридиани, ние освобождаваме пътя на жизнената енергия.
Затова заболяванията, които влизат в обсега на тази древна методика са неимоверно много. Векове наред, в едно с билките, масажите и различните видове упражнения, тя е била основното средство за поддържането на един добър здравен потенциал за китайския народ. Всъщност модерната западна медицина навлиза в Китай едва през 19- ти век и то след невъзможността на традиционната китайска медицина да се справи c епидемията от едра шарка и бубонна чума, при които умират милиони китайци.

Подробна информация